Jul igen och samma tålmodigt lysande förväntan varje år.
 God Jul.