Som märks händer inte mycket på bloggen Dagsländor just nu. Men den återkommer.